Dialectica sistemului NETWORK MARKETING

Dialectica sistemului NETWORK MARKETING

Această postare este o continuare a precedentei postări  “Opțiunea pentru Network Marketing”.  Voi continua să prezint, desigur pe scurt, viziunea și filosofia noastră din cadrul proiectului NetWin, asupra sistemului de afaceri NETWORK MARKETING.  Este viziunea noastră originală  pe care am construit întreg proiectul. Asta ne face diferiți.

Pe tot parcursul acestei postari, prin NETWORK MARKETING  vom înțelege  NETWORK MARKETINGUL digitalizat așa cum îl practicăm in NetWin.

Idea de a vedea NETWORK MARKETING  scris în simboluri matematice coincide parțial cu căutarea unui limbaj științific coerent și fără echivoc ; doar acele proprietăți și relații care pot fi cuantificate sunt cu adevărat lipsite de ambiguitate chiar dacă unele par misterioase.

Idealurile NETWORK MARKETING pot apărea ca tot atâtea aspecte complementare ale unuia şi aceluiași ideal de economie, generozitate și coerență.

La începuturi, în timpul înfloririi sistemelor NETWORK MARKETING, acestea au fost mai curând admirate decât însușite. Considerațiile matematice pentru modelarea NETWORK MARKETING sunt însă în cel mai bun caz utile pentru descrierea dinamicii sau a echilibrului în sistem. Schimbarea însă, care este esența în NETWORK MARKETING, poate fi matematizată doar cu preţul echivocității şi al inexactității.

In NETWORK MARKETING, considerațiile matematice se aplică mult mai bine structurii sale decât proceselor lui, ca să nu mai vorbim de procesul construirii sale.

Evidențierea necesității principiilor din  NETWORK MARKETING  cade în sarcina descoperirii unui imperativ care se opune celor ipotetice prin caracterul lui necondiționat de nici o împrejurare.

Intr-un sistem dinamic, cum este sistemul NETWORK MARKETING, are loc o rediscutare a tuturor conceptelor şi evenimentelor, integrându-le în sistem în calitate de momente parțiale şi aflate în continuă devenire ale acestuia.

Metoda dialectică, pe care o utilizam in sistemul NETWORK MARKETING are în vedere trei pași, care încep cu afirmarea realității unui gând, cu evidențierea modului în care gândul afirmat își produce propriul contrar cu care intră în tensiune şi, în fine, cu reluarea pe un plan superior a tensiunii celor două gânduri într-o sinteză care poate fi începutul unui nou episod al aceleiași dialectici.

Devenirea în NETWORK MARKETING și autocunoașterea se întâmplă simultan, realizând trecerea de la nivelul minim al percepției sistemului la nivelul maxim al conștiinței culturale și de autorealizare a principiilor universale ale modelului.

In jurul sistemului NETWORK MARKETING, ca și în jurul tuturor sistemelor serioase, pot fi observate atacuri, uneori insistente și zgomotoase, care vin din partea unor interese partizane. Acestea creează un lobby alimentat de cei care caută să-și protejeze interesele de competitorii mai eficienți. Mulți delatori ai sistemului NETWORK MARKETING au încercat să submineze și să critice ideea forței determinante a acestui sistem, mizând pe forța ontologică a particularului și pe elemente accidentale sau chiar nesemnificative ale sistemului. Orice observator serios și imparțial ar descoperi cu ușurință subțirimea și chiar falsitatea argumentelor delatorilor. Puțini însă mai cutează astăzi să conteste valoarea NETWORK MARKETING-ului cu excepția celor neinformați, a celor care poartă interese meschine și a căutătorilor de nod în papură.

Poți trăi o viată întreagă fără a fi generos, poți trăi fără a merge la o expoziție de artă, poți trăi fără să citești, poți trăi fără să fii fost vreodată la un concert, poți trăi toată viața fără a-ți căuta menirea și legenda, poți trăi fără NETWORK MARKETING, dar ar fi păcat…

Ritmul descoperirilor tehnice și a progresului secolului al XXI a produs o filosofie din care emană o încredere necritică în viitor și în puterea inventivității umane de a produce o stare de bine generalizat și accesibil tuturor.

Liderii caută mereu noi moduri de aplicare a cunoștințelor teoretice pentru a eficientiza strategiile. Micile schimbări, ușor de pus în practică pot da rezultate incredibile. Trebuie să ne alăturam nenumăraților oameni care au decis să contribuie la protejarea mediului și la creșterea nivelului de trai.

Ne este mai ușor să ne supunem unor norme de conduita într-un anumit mediu, situație sau circumstanță atunci când acestea se pliază pe normele personale legate de ele. Media acționează ca un fel de „centru magnetic”, acest lucru însemnând că oamenii care deviază de la medie tind să fie atrași către ea, își schimbă activitățile pentru a fi mai aproape de normă, de mediocritate.  Asta e cauza eșecului în multe proiecte care aveau tot ce le trebuie pentru succes.

In NETWORK MARKETING  încercăm să scăpăm din capcana mediocrității convenabile, dar nu numai individual, ci chiar în grup. NETWORK MARKETING  ilustrează procesul fabricării bunăstării care este în același timp un proces de desăvârșire lăuntrică, un pelerinaj în propriul tău EU care este absolut necesar din când în când.

NETWORK MARKETING poate fi o cale spre câștigarea libertății și prosperității. Un lucru este cert, că nu vom ști dacă nu vom încerca.

Nu vă sfiiți să împărtăşiţi experienţele voastre cu ceilalţi, avem mereu de învăţat câte ceva din povestirile celorlalţi.

In proiectul nostru NetWin, ținem cont de toate acestea, avem recompense foarte bine gândite pentru a recompensa corect, în funcție de performanță, dar punem valorile, principiile și oamenii pe primul loc.

Dacă aveți vreo sugestie,  sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile nu uitați să vă abonați…

Mergeți și pe  https://www.oportunitati-afaceri.ro/

 

 

Optiunea pentru NETWORK MARKETING

Opțiunea pentru NETWORK MARKETING

Această postare este o continuare a precedentei postări, Cultura încrederii în Network Marketing. Voi continua să prezint, pe scurt, viziunea și filosofia noastră din cadrul proiectului NetWin, asupra sistemului de afaceri NETWORK MARKETING.  Este viziunea noastră originală  pe care am construit întreg proiectul. Asta ne face diferiți.

Pe tot parcursul acestei postări, prin NETWORK MARKETING  vom înțelege  NETWORK MARKETINGUL digitalizat așa cum îl practicăm în NetWin.

Putem remarca o convertire a  spiritului uman de la scientia contemplativa la scientia activa care l-a transformat pe om din spectator al naturii în posesor şi stăpân al ei, și să identificăm o trăsătură  caracteristică a vremurilor moderne care constă în secularizarea științei, conştiinţei dar și a cunoașterii.

Influenţa umană nu este o relaţie simplă, ca cea de la cauză la efect, ci dimpotrivă, o relaţie foarte complexă în care “efectul” este “cauză” a “cauzei”. Noi nu suntem influenţaţi doar de tot ceea ce trăim, citim sau învăţăm. Într-un anumit sens noi înșine determinăm influenţele pe care le resimţim şi cărora ne supunem.

Cred că este de  datoria noastră ca oameni ca, atunci când judecata ne duce la anumite concluzii de interes general, să ieșim din turnul nostru de fildeş al intereselor strict personale şi să acționăm ca cetăţeni.

A face studiul NETWORK MARKETING înseamnă a urma o traiectorie epistemică reală, a vedea formându-se rețelele, distribuindu-se, desfăcându-se, recompunându-se dintr-un anumit număr de elemente. Înseamnă a examina alunecările, recurențele, redundanțele,  dar și faptele de structură determinate de starea corpusurilor accesibile.

Bunăstarea şi cultura  ar trebui să caracterizeze fiecare persoană, fiecare familie, fiecare colectivitate. Ambele sunt determinate de atitudine. V-ați surprins vreodată gândind singur cu voce tare și nefiind de acord cu gândurile voastre?!

Civilizația umană parcurge în prezent una dintre etapele ei agitate, în care asistăm la schimbări structurale adânci, iar dinamica extrem de rapidă a acestor metamorfoze ne confruntă zilnic cu noi realități, cu noi configurații. Intr-un sistem dinamic, cum este și NetWin, are loc o rediscutare a tuturor conceptelor și evenimentelor, integrându-le în sistem în calitate de momente parțiale și aflate în continuă devenire ale acestuia.

Se înțelege de la sine că transformarea culturală și tehnologică a NETWORK MARKETING nu este o mutație bruscă. Revoluțiile au nevoie de timp pentru a se realiza; și ele au o istorie.  Trebuie totuși să recunoaștem că traseul parcurs de NETWORK MARKETING care duce de la lumea închisă, la lumea deschisă a epocii informației și a cunoașterii, a fost parcurs cu o viteză surprinzătoare.

NETWORK MARKETING se  constituie ca un fenomen distinct pe motiv că nu este atât de universal acceptat  încât să se afle la adăpost de provocări şi de nevoia de a-şi dovedi identitatea. E greu să aperi întotdeauna bunătatea şi dreptatea din perspectiva lumii pline de suferință în care trăim – dar asta e singura perspectivă de care dispunem.

Se impun câteva observații generale privind trecerea NETWORK MARKETING-ului  de la modalitățile specifice secolului XX  la cele ale începutului perioadei moderne bazate pe informație, tehnologie și cunoaștere. În ce sens a fost păstrată continuitatea? Ce anume este revoluționar? Oare categoriile de continuitate şi schimbare mai au valoare euristică?

NOUL în NETWORK MARKETING, în viziunea noastră,  constă adesea nu în inventarea unor noi categorii, ori a unor noi forme de gândire, ci mai degrabă într-un mod surprinzător de utilizare a celor existente.

Din diversitatea de căi în care se poate spune că NOUL NETWORK MARKETING  a fost pregătit de teoriile mai vechi, două modalități sunt cu precădere adecvate: anticiparea dialectică a unei noi teorii de una mai veche, eventual chiar contrară; şi transplantarea categoriilor existente într-un domeniu nou – folosirea lor dintr-o perspectivă nouă într-un nou context.

Îndrăzneala de a gândi lucruri de neconceput este bine cunoscută in NETWORK MARKETING. Toate extinderile acestuia au fost considerate cândva imposibilități de gândire și, în momentul conceperii lor, “amfibii între ființă şi nefiinţă”, tolerate doar în virtutea performanței lor.

Istoria NETWORK MARKETING  poate fi interpretată ca un neîntrerupt comentariu la teorema bunăstării . De nenumărate ori, imposibilitatea rezolvării unor probleme în cadrul unui anumit domeniu a dus la construirea de noi domenii, filosofii și culturi, căci nu se pot trasa limite apriorice ingeniozității oamenilor în a plăsmui noi reguli, viziuni, metode.

Corpusul de principii moştenit nu este infirmat sau dovedit a fi numai aproximativ valabil, ci mai degrabă îmbogățit prin legitimarea unor entităţi sau operaţii considerate anterior, în mod intuitiv, a fi non proceduri.

Teoriile din NETWORK MARKETING  nu sunt preocupate doar de consecvenţă şi bogăţie, ci şi de adevăr şi semnificaţie. Acolo unde asemenea teorii introduc o absurditate în termenii unei încercări explicative anterioare, aceasta din urmă este anulată, sau cel puţin dovedită a fi incorectă.

Idealurile diferă în multe privințe de ideile din NETWORK MARKETING. Ele indică imaginea pe care și-o face o comunitate despre cum ar trebui să arate NETWORK MARKETING; ele exprimă criteriile ultime de raționalitate ale vremii lor.  Ideile alcătuiesc NETWORK MARKETING; idealurile îi trasează obiectivele.

Opțiunea pentru NETWORK MARKETING depinde în fapt nu doar de meritele lui intrinseci, ci și de factori externi: ideologie, credință, condiții sociale, forțe economice, cultură, paradigma personală sau socială.

Asta face atat de valoros proiectul nostru NetWin de network marketing.

Nu vă sfiiți să împărtăşiţi experienţele voastre cu ceilalţi, avem mereu de învăţat câte ceva din povestirile celorlalţi.

In proiectul nostru NetWin, ținem cont de toate acestea, avem recompense foarte bine gândite pentru a recompensa corect, în funcție de performanță, dar punem valorile, principiile și oamenii pe primul loc.

Dacă aveți vreo sugestie,  sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile nu uitați să vă abonați…

Mergeți și pe  https://www.oportunitati-afaceri.ro/

 

 

Cultura increderii in Network Marketing

Cultura încrederii in Network Marketing

Această postare este o continuare a precedentei postări, Network Marketingul secolului XXI. Voi continua să prezint, pe scurt, viziunea și filosofia noastră din cadrul proiectului NetWin, asupra sistemului de afaceri NETWORK MARKETING.  Este viziunea noastră originală, așa cum îl practicăm noi în NetWin și pe care am construit întreg proiectul. Asta ne face diferiți.

Pe tot parcursul acestei postari, prin NETWORK MARKETING  vom înțelege  NETWORK MARKETINGUL digitalizat așa cum îl practicăm in NetWin.

NETWORK MARKETINGUL digitalizat îmbină o putere de predicție foarte bună cu o capacitate euristica deosebită, adică servește la descoperirea unor cunoștințe noi. El nu este numai uimitor de exact, dar s-a instituit și ca un soi de teorie cadru pentru alte teorii de creștere.

Cuvintele, frazele și ideile pe care le folosim în NETWORK MARKETING  spun ceva și altora decât partenerilor de proiect NetWin, îngăduind o buna “cuminecare”, adică comunicarea care împărtășește și vindecă, chiar și atunci când sunt folosite cuvinte uzuale. Căci în NETWORK MARKETING, ca și în cultură și artă, este fundamental, nu atât să atingi Universalul și Legea, cât să ridici particularul la rang de Universal și Lege.

NETWORK MARKETING  ilustrează foarte bine procesul fabricării bunăstării care este în același timp un proces de desăvârșire lăuntrică. Nu mai ai timp și, totuși, ești înconjurat de eternitate. Ce paradox.

Tranziția de la NETWORK MARKETINGUL secolului XX la cel modern al secolului XXI nu a fost doar o tranziție de idei și argumente; înseși idealurile s-au schimbat. Ideile alcătuiesc NETWORK MARKETINGUL, idealurile îi trasează obiectivele. La începuturi, în timpul înfloririi sistemelor NETWORK MARKETING, acestea au fost mai curând admirate decât însușite.

In NETWORK MARKETING, care este o îmbinare de știință, filosofie si artă, multe aspecte rămân ascunse privirii celor care nu practică efectiv și sistematic această disciplină, sau a celor care au informații doar din manual sau din folclor. Existența dreaptă în  NETWORK MARKETING presupune conformitate cu ordinea universală și congruența cu propria Natură.

NETWORK MARKETING nu este o doctrină, ci o activitate. Este o filosofie practică. Omul, ca fiinţă dotată cu voinţă, are nevoie să-şi atribuie libertatea.

Omul, în gândirea şi în acţiunea sa este o fiinţă spirituală liberă, dar stă și sub constrângerea unor necesități implacabile, care se impun asemenea unor legi pure ale naturii. NETWORK MARKETING poate fi o cale spre câștigarea libertății.

Încrederea în puterea sistemului NETWORK MARKETING am obținut-o, mai degrabă, dintr-un șir de reflecții, asezonate cu observarea atentă a istoriei modelului dar și a schimbărilor lumii din jurul nostru, cât și luând în considerare argumente de sinteză a sistemelor economice și a componentelor lor interconectate.

Principiul care guvernează sistemul  NETWORK MARKETING este libertatea naturală, care permite fiecărui om să-și urmărească interesele după cum dorește, conform unui plan liberal de egalitate, libertate și echitate.

De aceea, sistemul  NETWORK MARKETING este foarte flexibil, prin aceea că ia în calcul imperfecțiunile naturii umane și este sensibil la realitățile economice, sociale, tehnologice.

Aștept de la  NETWORK MARKETING o anumita obiectivitate care i se potrivește perfect. Obiectivitatea trebuie luată aici în sensul ei epistemologic strict, adică asemănător cu teoria cunoașterii științifice: este obiectiv ceea ce gândirea metodică a elaborat, a așezat în ordine, a înțeles și astfel l-a făcut de înțeles. Felul în care acest sistem se naște si renaște ne-o atestă; renașterea procedează întotdeauna prin rectificarea aranjării oficiale și pragmatice a trecutului. Aceasta rectificare este în același spirit ca și rectificarea pe care o realizează știință în raport cu primul fel de aranjare a aparențelor în cadrul percepției și în ideile care îi sunt acesteia tributare.

Dar mă aștept de la  NETWORK MARKETING și la o anumita calitate a subiectivității sale, care să nu fie o subiectivitate oarecare, ci o subiectivitate corespunzătoare exact obiectivității care se așteaptă de la acest domeniu. Este vorba de o subiectivitate implicată. Prin urmare, presimțim deja că există o subiectivitate bună și una rea, și așteptăm o departajare clară dintre subiectivitatea bună și cea rea prin însăși exercitarea activităților din NetWin.

Traseul care sugerez că ar fi de urmat în NETWORK MARKETING este traseul de la obiectivitate la subiectivitate; de la una la alta într-un demers atât artistic cât și științific.

Menținerea sistemului NETWORK MARKETING  transparent și curat reprezintă o parte a unui pachet mai larg de reguli, care ne permite să ne concentrăm mai bine asupra binelui tuturor partenerilor de proiect.

Sistemul  NETWORK MARKETING dă naștere la un spirit antreprenorial și duce la șanse mai bune în viață nu doar pentru câțiva oameni speciali, ci pentru persoane din masa largă a populaţiei, care sunt capabili acum, în cadrul acestui sistem, să ducă vieți mult mai variate şi mai interesante.

Dacă ar fi să rezum într-un slogan sistemul NETWORK MARKETING, așa cum îl practicăm noi în NetWin, aș spune  LIBERTATE, PROSPERITATE, SECURITATE.

In opera gândirii, casa mereu nouă este susținută de casa mereu veche, care printr-o putere magică, tăinuiește într-însa. Un Sistem e o casă care, imediat ce e construită și mobilată, are nevoie (supusa fiind acțiunii corozive a elementelor) de întreținere, și, la un moment dat nu mai merită să fie restaurată, ci trebuie dărâmată și reclădită din temelii. Indispensabil fracturii schimbării este însuși obiectul fracturii. NETWORK MARKETING-ul digitalizat sublimează principiul dominant din sfera schimbării, ca ideal al ființării în sine a produselor sale.

Doar prin separarea de realitatea empirică, ce îngăduie NETWORK MARKETING-ului să modeleze după necesitați relația întregului cu pârțile, rețeaua poate deveni “Existență la puterea a doua”.

In NETWORK MARKETING linia de demarcație dintre știință și artă n-are cum să fie clară, și aceasta chiar cu prețul eroizării liderului. Aceasta linie are, de altfel, o viață sui generis. Cei care construiesc în cadrul sistemului NETWORK MARKETING nu sunt altceva decât momente de realizare ale spiritului, iar știința și arta sunt expresii spirituale, ele înlesnind înțelegerea vieții deosebite a spiritului.

Dacă efortul construcției din NETWORK MARKETING se opune empiricului prin momentul formei – iar mijlocirea dintre forma și conținut nu poate fi înțeleasă fără disocierea acestora – mijlocirea lor ar trebui, în general, explorată în faptul că forma nu reprezintă decât conținut sedimentat.

O cultură a încrederii este secretul creșterii nivelului de implicare după care tânjesc toate companiile, pentru că încrederea conduce la performanță, inovație, loialitate și, implicit, la creșterea profitului, întru-un mod organic, natural. Cultura încrederii este unul dintre pilonii proiectului NetWin.

Nu este un clișeu, chiar trebuie să ieși din zona de confort pentru a descoperi aspecte, tipare, comportamente, convingeri care te compun ca om și care îți influențează modul în care te raportezi la ceilalți, dar și la tine.

Modul în care funcționează NETWORK MARKETING-ul este foarte simplu și îl putem vedea folosit pretutindeni in jurul nostru de către Mama Natură. In proiectul NetWin urmărim obținerea de armonie, echilibru și unitate. Pentru că acestea ne pot aduce energie, vitalitate și spirit, care se constituie ca forțe fundamentale de creștere. Având acestea la îndemână, ne putem urma calea și metoda pentru realizarea unui mod de viată armonios, echilibrat și în unitate.

Nu vă sfiiți să împărtăşiţi experienţele voastre cu ceilalţi, avem mereu de învăţat câte ceva din aceste povestiri.

In proiectul nostru NetWin, ținem cont de toate acestea, avem recompense foarte bine gândite pentru a recompensa corect, în funcție de performanță, dar punem valorile, principiile și oamenii pe primul loc. Si astfel, poate fi o cale spre acasă.

Pentru un prim contact cu ideile ce stau la baza proiectului puteți accesa linkul de pe ecran

https://bit.ly/2z2CrC1

Dacă ai vreo sugestie,  sau doar vrei să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă ți-a plăcut nu uita să distribui. Pentru a fi la curent cu noutățile nu uita să te abonezi…

Mergeți și pe  https://bww.ro/armeanu/

 

Network Marketingul secolului XXI

Network Marketingul secolului XXI

Voi prezenta, pe scurt, viziunea și filosofia noastră din cadrul proiectului NetWin, asupra sistemului de afaceri NETWORK MARKETING.  Este viziunea noastră originală, așa cum îl practicăm noi în NetWin și pe care am construit întreg proiectul. Asta ne face diferiți. Alte sisteme pot diferi esențial de ce facem noi, exact pentru că se întemeiază pe alte filosofii. Nu voi aborda aici nici istoria sistemului, nici modelele și metodele de lucru, acestea putând fi accesate urmărind o prezentare a proiectului. Pentru o prezentare online, contactați-mă pe email.

Pornim de la ideea că Măreția Omului stă în dialectica muncii și a vorbirii; a spune și a face, a semnifica și a acționa sunt prea întrepătrunse pentru ca o opoziție durabila și profundă să poată fi instituită între teorie și practică. Susținem necesitatea teoriei care să fundamenteze și să explice, dar însoțită de o practică eficientă care să dea valoare teoriei.

De multe ori, lucrurile și oportunitățile cele mai valoroase se află chiar sub ochii noștri, dar nu le vedem. E nevoie de o anumită doză de detașare și educație ca să poți vedea valoare exact acolo unde ești condiționat să nu vezi nicio valoare, sau să vezi o valoare mică. Proiectul NetWin este un program unde îți vei putea schimba percepțiile despre prosperitate și, odată cu ele, îți vei schimba în bine calitatea vieții pentru tine și pentru familia ta. Învățăm și să nu confundăm bunăstarea cu banii.  In NetWin am fost ghidați din prima clipă de un, poate, anacronic ideal al purității, născut în răspăr cu lumea din care suntem și deja desuet în raport cu lumea în care intrăm. Visăm la o etică a muncii într-un mediu în care nu puțini pregătesc “tunuri” și suntem îndrăgostiți de legalitate într-o țară roasă de corupție.

Misiunea noastră este să ajutăm oamenii să aibă mentalitatea congruentă cu ceea ce își doresc, dar sa le oferim și soluții practice pentru aceasta. Pornim și de la ideea că puterea câștigului financiar este cu atât mai mare cu cât investițiile în propria educație și în aptitudini devin tot mai mari. Educația reprezintă cel mai valoros activ pe care cineva îl poate deține vreodată. Câștigul financiar va deveni mai mare pe măsură ce investești în educație și autoeducație, formare și dezvoltare personală și profesională. Sper că actuala conjunctură îi va face pe mulți să înțeleagă forța virală a NETWORK MARKETING-ului și necesitatea Empatiei și Generozității.

Oamenii nu pot avea un scop mai înalt decât să înnobileze viața, să creeze, măcar în jurul său, o lume mai bună. O lume pașnică, în care să domnească decența, rațiunea, bunăvoința, armonia și cinstea, condusă de înțelepciune și pricepere. Asta poate părea o utopie, dar fiecare dintre noi are puterea să producă o schimbare în bine. Nu o spun ca pe un clișeu, ci chiar avem puterea de a face asta, poate nu chiar o schimbare din temelii, dar chiar și un pas mic contează. Si asta pentru că fiecare dintre noi are înăuntrul său cel mai puternic instrument al schimbării cunoscut nouă, oamenilor, “Ideea.”

Chiar și o singură idee poate crea un curent de opinie, care se poate transforma într-o mișcare, care poate să ne rescrie viitorul, atât individual cât și comunitar.

Dar o idee este lipsită de puteri dacă rămâne înăuntrul tău. Dacă nu ajunge niciodată la suprafață astfel încât și alții să o cunoască, să o înțeleagă, să o accepte, va muri odată cu tine. Probabil mulți dintre noi au încercat vreodată să transmită o idee și n-a fost acceptată, a fost respinsă, și poate, o altă idee, mediocră, a fost aprobată și acceptată în locul ei. Poate că diferența dintre cele două a fost modul în care au fost comunicate.

Sau poate nu a fost împărtășită la suficient de multe persoane astfel încât să se găsească câteva care să rezoneze la idee asemănător cu tine. Armonia pe care o creează această rezonanță devine o forță care va propulsa ideea ta, dacă cei care rezonează devin la rândul lor un centru de rezonanță, asemănător principiului lui Huygens, și așa mai departe. Astfel, apare multiplicarea, care poate duce la viralizarea  transmiterii ideii tale. Si astfel, atunci când comunici o idee într-un fel în care rezonează, ea va putea provoca schimbarea pe care o dorești și o susții.

Desigur că a schimba ceva, oricât de mic, nu este ușor. Nu se va întâmpla doar cu o persoană și poate nu cu o singură idee. Acea idee trebuie să fie făcută cunoscută și recunoscută, sau nu va avea efect. Deci trebuie să iasă la suprafață ca să fie văzută și acceptată de lume. Iar modul în care ideile sunt transmise cel mai eficient, e prin povești și imagini, până când ideea declanșează o mișcare. Asta nu o poate realiza nimeni singur, are nevoie de o rețea, de o echipă, de o comunitate.

Acestea sunt principiile dinamice pe care se bazează Network Marketingul Digitalizat așa cum îl practicăm noi.

Privit cu un ochi de artist, NETWORK MARKETING este ca un concert de culori, un covor de nuanțe minunat potrivite, dând o impresie de noblețe, eleganță și liniște, în ciuda policromiei sale. Mulți oameni nu sunt în stare să vadă asta, dar mulți văd în el o încercare îndrăzneață, ne standard, de a se elibera de egoism, de singurătate, de obsedantul EU, EU, EU și transcenderea la NOI, NOI, NOI.  Este o punte de trecere de la cultura lui EU la cultura lui NOI.

O cunoaștere profundă a NETWORK MARKETINGULUI digitalizat, așa cum îl practicăm noi în NetWin, vă va dezvălui izvoarele puterii sale: simplitatea, accesibilitatea și forța principiilor sale de bază.

Ori de cate ori au fost invocate argumente sceptice sau fideiste, adică  acordând prioritate absolută convingerilor în fața rațiunii, în vederea subminării încrederii în forța NETWORK MARKETINGULUI, înțelegerea sa prin efort rațional l-a ridicat, de fiecare dată, pe un nou nivel de înțelegere. Modul de abordare din NETWORK MARKETINGUL primilor cincizeci de ani poate fi considerat destul de eficient, dar și destul de apropiat de ignoranță.

Dacă NETWORK MARKETINGUL digitalizat, care este și știință și artă îl privim dinspre artă, el devine parte integrantă a ceea ce ne definește umanitatea și propria noastră legătură cu lumea va fi puternic întărită. Privindu-l dinspre știință, poate deveni firul care ne țese pe toți în materia realității.

Ca orice tehnică complexă, NETWORK MARKETINGUL digitalizat, nu se poate învăța numai din cârti, cu atât mai puțin din reviste, din folclor, sau din auzite. Am însă încredere în conceptele care stau la baza proiectului NetWin și sunt sigur că aplicarea lor va duce la rezultate remarcabile. Opțiunea pentru NetWin depinde însă nu numai de meritele lui intrinseci, ci și de factori exteriori: ideologie, credință, paradigmă, condiții sociale, forțe economice, cultură etc. Implicarea in proiectul nostru NetWin, nu este o profesie, ci o poziție în lume, o forma de atitudine și un mod de a trăi.

In NetWin, ne conformăm lui Aristotel și avem trei mari preocupări:

 1. Teoretice, dedicate cunoașterii domeniului;
 2. Practice, dedicate acțiunii concrete;
 3. Productive, destinate producerii de rezultate atât utile cât și frumoase.

Modul în care funcționează NETWORK MARKETING-ul este foarte simplu și îl putem vedea folosit pretutindeni in jurul nostru de către Mama Natură. In proiectul NetWin urmărim obținerea de armonie, echilibru și unitate. Pentru că acestea ne pot aduce energie, vitalitate și spirit, care se constituie ca forțe fundamentale de creștere. Având toate acestea la îndemână, ne putem urma calea și metoda pentru realizarea unui mod de viată armonios, echilibrat și în unitate.

Nu vă sfiiți să împărtăşiţi experienţele voastre cu noi, avem mereu de învăţat câte ceva.  In proiectul nostru NetWin, ținem cont de toate acestea, avem recompense foarte bine gândite pentru a recompensa corect, în funcție de performanță, dar punem valorile, principiile și oamenii pe primul loc. Si astfel, poate fi o cale spre bunăstare.

Dacă aveți vreo sugestie,  sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile nu uitați să vă abonați…

Pentru corespondență  folosiți:   arnetbizww@gmail.com

Lucrul de oriunde, o cale spre bunastare si independenta

Lucrul de oriunde, o cale spre bunăstare

Acest articol este doar un prim contact cu ideile ce stau la baza proiectului pe care vi-l propun. Pentru o prezentare completă contactați-mă pe email    arnetbizww@gmail.com 

Lucrul de oriunde, de acasă sau din orice loc unde aveți legătură la internet, a devenit foarte interesant pentru mulți oameni, mai ales din cauza pandemiei. Mulți realizează acum un avantaj important pentru sănătatea lor și a familiilor lor dacă ar putea lucra de acasă și nu ar mai fi zilnic, multe ore, într-o comunitate sau în trafic. E de așteptat o schimbare de paradigmă care să schimbe lucrurile și după terminarea pandemiei.

Pentru puține persoane, în acest moment, asta este o practică uzuală, pentru majoritatea este un mod  cu totul nou de a munci și de a gândi. Este, de asemenea, un mod de a ne aduce contribuția la reducerea amprentei de carbon.

E vremea sa facem tot posibilul pentru a dovedi ca munca de oriunde pe Internet este productiva! Poate bifam și niște consecințe pozitive pentru toată nebunia asta cu virusul chinezesc.

Ia-ți 30 de minute și informează-te despre proiectul NetWin!

In proiectul nostru NetWin, lucrul de oriunde este practica uzuală, toate activitățile se pot face online. Poate ar fi o decizie utilă să vă luați 30 de minute și să urmăriți  o prezentare  completă  a acestui proiect.

De ce este NetWin un proiect interesant?  Pentru că:

 • Ai toate beneficiile unei afaceri tradiționale, dar fără riscuri sau capital investit.
 • Poate fi o soluție financiară interesantă.
 • Ai un program part-time, de doar 6-10 ore pe săptămână, flexibil și multă libertate.
 • Nu ai șefi.
 • Oferim instruire gratuită, programe de dezvoltare personală și profesională
 • Vei putea ajuta mulți oameni să ducă o viață decentă!
 • Activitatea este de comunicare pe internet.

Domeniul proiectului NetWin  este e-Network M@rketing.  e-ul de la e-Network M@rketing are două semnificații.  Prima este că întreaga activitate se poate desfășura pe internet.  A doua vine de la eco, una din preocupările acestui proiect fiind  promovarea unei economii ecologizate, unde principiile ecologice devin și principii fundamentale în dezvoltare.  Este un proiect simplu, accesibil și care vă poate crește bunăstarea. In proiectul  nostru nu contează vârsta, capitalul sau relațiile, ci numai ambiția și calitățile personale. Pentru a obține rezultate, este nevoie de o implicare de doar 6-10 ore pe săptămână, de acasă, pe Internet, fără program fix, în condiții de maximă eficiență, comoditate și siguranță.

Ce activități presupune proiectul? 

 • Să ne schimbăm obiceiurile de a cumpăra. Să cumpărăm de la producători de încredere, care oferă calitate, garanții, produse ecologice, biodegradabile și condițiile cele mai favorabile.
 • Presupune să devenim  consumatori informați, astfel încât fiecare cheltuiala să devină investiție și să ne aducă  venituri suplimentare.
 • Să transmitem și altor persoane această experiență pentru a avea și ele acces la beneficiile respective. Astfel, pornim un proces de formare a unei rețele de consumatori. Acest proces devine o pârghie de multiplicare a timpului, efortului și venitului.                                                                                                                                                                                                                                        

NetWin nu este o schemă de îmbogățire rapidă. Este o metoda modernă, digitalizată, pe care am gândit-o și am folosit-o pentru a construi proiecte solide, cu un efort de doar 6-10 ore pe saptamana, dar care folosită cu inteligență și cu energie, este foarte eficientă.

In discuțiile online care urmează, analizăm pas cu pas toate aceste aspecte, dar și detaliile privind activitățile, produsele și  sistemul de recompense. Pentru o discuție completă contactați-mă pe email 

  arnetbizww@gmail.com

Reflectați, urmăriți o prezentare online și… mult succes!

Schimbând cultura, poți schimba totul. 

https://youtu.be/_zq1Ua2b8Zc

L-am pus pe NET in NETwork Marketing și am creat e-NETwork Marketing, un proiect pe internet, accesibil pentru fiecare! Pentru o prezentare completă contactați-mă pe email  arnetbizww@gmail.com