Democratizarea Informatiilor si NETWORK MARKETINGUL digitalizat

Democratizarea Informațiilor și NETWORK MARKETINGUL digitalizat

Această postare este o continuare a precedentei postări, Dialectica sistemului Network Marketing. Voi continua să prezint, desigur pe scurt, viziunea și filosofia noastră din cadrul proiectului NetWin, asupra sistemului de afaceri NETWORK MARKETING.  Este viziunea noastră originală  pe care am construit întreg proiectul. Asta ne face diferiți.

Pe tot parcursul acestei postări, prin NETWORK MARKETING  vom înțelege  NETWORK MARKETINGUL digitalizat așa cum îl practicăm în NetWin.

Aparţin generaţiei care s-a născut în zodia cărţii şi presei tipărite. Asemenea multora de aceeași vârstă, păstrez încă plăcerea cititului tihnit al unei cărți, savurarea mirosului din librarii sau din biblioteci, plăcerea răsfoirii unei publicaţii, precum şi a foşnetului paginilor şi mirosului de tuş tipografic specific ziarelor. Calitatea de a fi fost „cetăţean al Galaxiei Gutenberg” mă îndreptăţeşte, desigur, să apreciez cu uşurinţă modificările uluitoare care s-au produs o data cu intrarea în epoca informației și a cunoașterii.

Noțiunea de Societatea cunoașterii este utilizat astăzi în întreaga lume. Societatea cunoașterii reprezintă mai mult decât societatea informațională, înglobând-o de fapt pe aceasta. Cunoașterea este informație cu înțeles și informație care acționează. De aceea, societatea cunoașterii nu este posibilă decât grefată pe societatea informațională și nu poate fi separată de aceasta. Societatea informațională se caracterizează prin democratizarea informației, comunicării, înțelegerii și cooperării. Adică, exact ce ne străduim să facem in cadrul proiectului NetWin.

În esență, această societate se bazează pe Internet și Social Media. Societatea informatică reprezintă o nouă etapă a civilizației umane, un nou mod de viață calitativ superior care implică folosirea intensivă a informației în toate sferele activității și existenței umane, cu un impact economic și social major. Societatea informatică permite accesul larg la informație, la noi moduri de lucru și de cunoaștere, prin ștergerea limitărilor geografice amplifică posibilitatea globalizării economice și a creșterii coeziunii comunitare. Avansul către societatea informațională, bazată pe cunoaștere este considerată o evoluție absolut necesară pentru asigurarea dezvoltării durabile în noul context, bazat, în principal, pe produse și activități intelectual-intensive, precum și pentru realizarea unei civilizații socio-umane avansate.

Societatea informațională bazată pe cunoaștere înseamnă mai mult decât progresul tehnologiei și aplicațiilor informaticii și  comunicațiilor, ea integrând și dimensiunile: socială (cu impact asupra îngrijirii sănătății, solidarității și protecției sociale, muncii și pieței muncii, educației și educației continue etc.), ambiental (cu impact asupra utilizării resurselor și protecției mediului), cultural și economic (cu dezvoltarea unor noi paradigme ale economiei digitale și ale noii economii bazate pe cunoaștere, inovare, cultură  antreprenorială, educație a cetățeanului și a consumatorului).

Un vector al societății cunoașterii este un instrument care transformă societatea informațională într-o societate a cunoașterii. Prin tot ce am realizat și realizăm în proiectul NetWin, care are ca domeniu Network Marketingul digitalizat, ne situăm în această postură de vector al societății cunoașterii, cu impact în toate aspectele enumerate mai sus.

Informația și Cunoașterea înseamnă putere. Punând la dispoziție oamenilor informații, cunoaștere și metode digitalizate, înseamnă să-i investești cu un control, de altfel absolut normal, asupra domeniului în care lucrează. Odată cu dezvoltarea Internetului, oamenii se afla într-un moment de răscruce a istoriei, deoarece prin aceasta nouă formă de comunicare se produc transformări importante legate de viața noastră. În esență, orice sistem social la care iau parte persoane investite cu  libertate, trebuie, pentru o buna funcționare într-un mediu concurențial din ce în ce mai dinamic, să asigure modalități de prelucrare, stocare și transmitere a informației ferite de orice constrângeri, adică să funcționeze pe baza unei e-democrații.

Termenul de „societate a cunoaşterii” nu este nou. El a apărut în anii 1970, în contextul entuziasmului legat de apariţia societăţii post-industriale, pentru a sublinia semnificaţia sporită a cunoaşterii ştiinţifice pentru economie şi societate, nu numai în sine, ci şi ca factor de evidenţiere a raţionalităţii tehnocratice şi instrumentale, ca principiu fundamental al organizării sociale şi economice. La acel moment, accesul la informație încă nu era democratizat.

Ceea ce este nou acum este, pe de o parte, viteza cu care se înnoiesc cunoștințele, faptul că volumul de cunoștințe pe care îl avem la dispoziţie se dublează la fiecare cinci ani şi, pe de altă parte, natura forţei motrice care animează schimbările sociale, economice şi culturale, care depăşeşte lumea tehnologiilor informaţionale. Cunoaşterea nu mai este doar o componentă a economiei moderne, ci devine un principiu organizaţional de bază al existenţei noastre. Trăim într-o societate a cunoaşterii pentru că ne organizăm realitatea profesională și socială pe baza cunoaşterii de care dispunem.

Deşi în vorbirea curentă conceptele de date, informaţii şi cunoştinţe se folosesc de multe ori în mod echivalent şi interschimbabil, în managementul cunoștințelor ele nu sunt echivalente din punct de vedere semantic. Diferenţa dintre ele este însă relativă şi de aici decurge dificultatea definirii acestor concepte.

Datele reprezintă fapte formative ale realităţii sau valori ale unor rezultate posibile. Relaţia dintre date şi realitate este pe cât de dinamică, pe atât de amăgitoare, construind împreună o capacitate cumulativă de cunoaştere. Astfel, nu putem ști cu certitudine care va fi cursul valutei chiar dacă avem datele pe ultima săptămână şi asta pentru că nu avem cunoștințele necesare pentru a prezice tendințele specifice ale acestui domeniu.

Spre deosebire de date, informaţia conţine date agregate sau, altfel spus, semi-structurate, care servesc, de exemplu, drept temei pentru luarea unor decizii.

Spre deosebire de «informaţie», «cunoaşterea» înseamnă credinţe şi implicare, înseamnă conștientizarea mai largă a rolului fundamental jucat în cunoaştere de psihologia individului şi cultura lui. Informaţia este necesară pentru a face faţă unor situaţii previzibile sau imprevizibile. Mai mult, informaţia poate conferi un sentiment de siguranţă şi, în mod cert, conduce la o economie de timp.

Omul a devenit dependent de informaţie în aproape toate activităţile pe care le desfăşoară. Cunoaşterea stă la baza dezvoltării şi progresului oricărui individ. Pentru a progresa în orice domeniu este necesar să se obţină cât mai multe informaţii, ajungându-se astfel la dezvoltarea unei adevărate culturi a informaţiei. Rolul informaţiei în societate a fost şi va rămâne unul deosebit de important, întrucât fără informaţie şi fără cunoaştere societatea nu ar putea progresa.

De-a lungul timpului, oamenii au acordat cea mai mare atenţie resurselor date de bani, materiale, utilaje şi oameni. Astăzi, am ajuns să recunoaștem importanța capitală a unei a cincea resurse: informaţia. În trecut, informațiile erau o resursă rară, la care puțini aveau acces. Inovaţiile în tehnologiile de informaţii cu costuri reduse au permis democratizarea accesului la informaţie. Mijloacele de informare sunt astăzi cele mai variate din câte au existat în decursul istoriei.

Tendința platformelor media este de necontestat. Accesul la Internet, laptopurile, telefoanele superperformante, toate acestea au determinat într-o uimitoare măsură modificarea comportamentului uman, inclusiv a deprinderilor de lectură. Este bine ştiut că lumea de azi nu mai agreează să citească mesaje-informații, ci preferă să privească mesaje-imagini, însoțite sau nu de cuvinte.

Ne mișcăm în această democratizare a informaţiilor.  Toată lumea, tot mai mult, în întreaga lume, vrea să ştie ce fac oamenii de la putere. Vor să aibă un cuvânt de spus în deciziile care se fac în numele lor şi cu banii lor. Asta e democratizarea informaţiei care cred că e o “iluminare.” Are multe principii similare cu cele ale Iluminismului. E vorba de căutarea adevărului, nu fiindcă cineva zice că e adevărat: „Fiindcă Eu spun că este aşa”.  Doar pentru că ești președinte, prim-ministru, ministru, director, lider…  nu înseamnă (sau chiar din contră) că trebuie să te cred. Este vorba de încercarea de a afla adevărul pe baza a ce poți vedea şi testa tu însuți. Asta, în epoca Iluminismului, a dus la întrebări despre drepturile regilor, dreptul divin al regilor de a conduce oamenii, sau faptul că femeile ar trebui să fie subordonate bărbaților, sau că Biserica era cuvântul oficial a lui Dumnezeu.

Evident, Biserica n-a fost prea fericită de asta, şi a încercat s-o înăbușe, dar ce nu au luat în calcul a fost tehnologia, pentru că a apărut Gutemberg și presa pentru tipărit, care dintr-odată a permis acestor idei să se răspândească ieftin, departe şi repede, şi oamenii se strângeau în curți, intersecții, cârciumi și cafenele, discutau ideile, puneau la cale revoluţii.

În zilele noastre, avem digitalizarea. Asta aduce acces la o întreaga masă de informaţii. Costul e aproape zero să copiezi şi să împărtăşeşti informaţii. Tipografiile noastre sunt pe Internet. Cafenele noastre sunt reţelele de socializare. Ne îndreptăm spre un sistem complet conectat. Și avem decizii globale de luat în acest sistem, decizii despre autostrăzi, resurse minerale, corupție, împrumuturi, pensii, educație, sănătate, decizii despre climă, despre sistemul de finanţe, despre resurse. Gândiţi-vă, dacă luăm o decizie importantă despre cumpărarea unei case, nu ne grăbim. Nu ştiu cum faceţi voi, dar eu vreau să văd o mulţime de case înainte să investesc mulţi bani în ea. Şi dacă ne gândim la sistemul de finanţe, avem nevoie de multe informaţii. Nu e posibil pentru o singură persoană să ia întregul volum de informaţii şi să-l analizeze pentru a lua o decizie bună.

Evident, clasa politica  nu este  prea fericită de asta și va încerca s-o înăbușe sau sa o limiteze, chiar și în democrațiile consolidate. Nu cred că mai pot reuși. Digitalizarea informației și transparența informațiilor despre banii publici, vor face corupția  din ce în ce mai greu de realizat, iar asta îi deranjează pe mulți dintre cei care dețin puterea.

In Comunitatea Europeană am intrat în deceniul digitalizării. Asta va crea o mulțime de oportunități complet noi, unele chiar in domenii care nu sunt noi, dar pot beneficia, sau chiar să se schimbe complet, prin digitalizare. Depinde de noi cum vom utiliza și înțelege aceste oportunități.

Noua formă a Network Marketingului, în viziunea noastră, îmbracă astăzi un aspect “digital”, favorizat de noile tehnologii ale informației și cunoașterii. Astfel e-Network Marketingul este nodul în care se întâlnesc tehnologia, creativitatea și liedershipul. Prin lărgirea libertății de informare și de exprimare se asigură o mai bună conectivitate pe de o parte între parteneri și sistemul de lucru, dar, pe de altă parte și între partenerii activi și potențialele persoane interesate de creșterea bunăstării printr-o activitate accesibilă modernă și interesantă. Totodată, digitalizarea crește posibilitatea ca opiniile să fie transmise, să fie diversificate și să poată contribui într-o mai mare măsură la îmbunătățirea sistemului și a metodelor de lucru, dar și de clarificări în ce privește filozofia și principiile proiectului. Acest lucru va determina ca sistemul e-Network Marketing să fie mai aproape de partenerii activi și, de asemenea, va impune partenerilor o mai mare responsabilitate asupra deciziilor luate.

Toți cei care avem șansa să trăim in aceste vremuri excepționale, trebuie să acceptăm să ieșim din postura de spectator și să fim pregătiți pentru schimbare.

In NETWORK MARKETINGUL digitalizat, așa cum l-am conceput și l-am adaptat epocii informației și cunoașterii în proiectul NetWin, încercăm să scăpăm din capcana mediocrității convenabile, dar nu numai individual, ci chiar în grup. NETWORK MARKETINGUL digitalizat  ilustrează procesul fabricării bunăstării care este în același timp un proces de desăvârșire lăuntrică, un pelerinaj în propriul tău EU care este absolut necesar din când în când.

Din această cauză căutăm oameni care visează măreț și poartă în ei dorința de a se ridica deasupra obișnuitului, a ordinarului, a normalului. Dacă ești un astfel de om, dă-mi de știre. S-ar putea să avem ecosistemul potrivit pentru visurile tale!…

NETWORK MARKETINGUL digitalizat poate fi o cale spre câștigarea libertății și prosperității. Un lucru este cert, că nu vei ști dacă nu vei încerca. In proiectul nostru NetWin, ținem cont nu numai de toate acestea, dar avem  și recompense foarte bine gândite pentru a recompensa corect efortul și rezultatele, în funcție de performanță, dar nu uităm să punem valorile, principiile și oamenii pe primul loc.

În opinia mea, cultura se sprijină indubitabil pe lectură, nu pe imagini fugitive, cititul oferindu-ţi pauzele necesare pentru reflecţie şi meditaţie. Cultura se sprijină pe cunoaștere și înțelegere, care se obțin cu efort, nu doar pe informația obținută facil și rapid. Din acest motiv, mă alătur necondiţionat celor care consideră că pierderea obişnuinţei de a citi constituie un pericol imens conducând la slăbirea intelectului şi a puterii de gândire şi făcându-te să-ţi uiți limba și rădăcinile.

Nu vă sfiiți să împărtășiți experiențele voastre cu ceilalți, avem mereu de învăţat câte ceva din povestirile celorlalți.

Dacă aveți vreo sugestie,  sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile nu uitați să vă abonați…

 

O INTREBARE PRINCIPALA IN NETWORK MARKETING

O INTREBARE PRINCIPALA IN NETWORK MARKETING

Cred că în acest moment avem o întrebare principală în Network Marketing, iar ea este: Cum îmbunătățim lucrurile fără să-i punem pe oameni să cheltuiască bani?  Un prim gând, care rezultă din asta, este că dacă gândești că totul e despre bani, poți măsura progresul doar prin cheltuirea banilor și atunci vei avea o perioadă foarte nefericită.

Dar dacă gândești că sunt o mulțime de alte lucruri care contează, care conduc spre bunăstare, de exemplu lucruri ca relațiile  familiale, prieteniile, comunitatea, valorile, filosofia proiectului, atunci, de fapt, acesta este un moment foarte interesant pentru a fi în Network Marketing. Și demonstrația foarte simplă pe care vreau s-o fac în această postare, o demonstrație foarte clară este asta, dacă combinăm filozofia bazată pe principii sănătoase din Network Marketing, gândirea de tip dialectic, cu revoluția informatică incredibilă care a avut loc,  eu cred că este o șansă incredibilă pentru a reface într-adevăr din temelii Network Marketingul, a reface imaginea și percepția, a reface eficiența și adresabilitatea, și a realiza o reală îmbunătățire a bunăstării oamenilor.

Să pornim de la filozofia degajată din Network Marketing. Eu nu spun nici o clipă că noi avem toate răspunsurile. Desigur, nu le avem. Dar sunt două lucruri importante, care conduc la o filozofie sănătoasă, lucruri care sunt într-adevăr relevante în această discuție. Primul este că noi credem că dacă dai oamenilor mai multă libertate, putere și control asupra propriilor vieți, dacă dai mai multe alternative oamenilor, dacă îi lași să conducă, atunci, de fapt, poți crea o comunitate mai puternică și mai bună. Şi dacă combini acest fapt cu incredibila abundență a informației pe care o avem azi în lumea noastră,  putem reface Network Marketingul, reface eficiența, reface rata de succes.

Al doilea lucru în care credem, este să mergem cu esența naturii umane. Oamenii din Network Marketing vor reuși doar dacă chiar vor încerca și vor trata oamenii așa cum sunt ei, și nu așa cum ar vrea ei să fie. Dacă combinăm acest gând foarte simplu, foarte conservator – mergi cu esența naturii umane – cu toate dezvoltările din economia comportamentală,  eu cred că putem obține o reală creștere în bunăstare, în fericire, în cooperare.

Acuma, de ce cred că acum e momentul pentru a face această schimbare?

Pentru că suntem, că vrem sau că nu vrem, într-o imensă revoluție dată de Internet, social media și digitalizare.  Acum trăim într-o epocă în care autentica putere a oamenilor este posibilă.

Ce înseamnă asta pentru Network Marketing ? Gândiți-vă la modul în care v-ați schimbat cu toții modul în care faceți cumpărături, modul în care călătoriți, modul în care se fac afacerile, modul cum vă informați. Asta s-a întâmplat deja; revoluția informațională și a internetului a pătruns deja complet în societățile noastre în atât de multe feluri, dar a atins Network Marketingul încă foarte puțin.

Cred că sunt trei căi principale care ar trebui să schimbe enorm lucrurile în Network Marketing, și nu numai, prin transparență, prin mai multe alternative și prin responsabilitate, adică prin a da putere autentică oamenilor și astfel aceștia să poată să ajungă la bunăstarea pe care și-o doresc.

Gândiți-vă ce schimbare imensă înseamnă asta. În Network Marketing abia am început să descoperim ce pot face oamenii cu revoluția informațională. Deci, transparența completă va avea un impact uriaș.  Anunțăm azi că, în proiectul nostru, am făcut toate activitățile legate de Network Marketing realizabile pe Internet, astfel încât oricine va putea avea acces la informație și contacte nelimitate, rezultând o imensă valoare, dar și creșteri uriașe în bunăstare pentru pionerii acestei epoci.

Ce multe alternative și opțiuni avem astăzi. Acum cumpărați online, comparați online, vă exprimați opiniile online, discutați online, vă informați online, faceți totul online, și totuși această revoluție abia a atins Network Marketingul, dar veți vedea curând această schimbare masivă. Trebuie să facem această schimbare cu revoluția informațională în proiectele noaste individuale, cu site-uri, bloguri, postări inspirate în social media. Toate acestea sunt acum disponibile să le utilizăm pentru noi toți, făcând simplul și la îndemână efort de a învăța câteva tehnici și trucuri de lucru pe Internet și social media. Desigur, ar fi bine să ai acces la persoane care deja dețin aceste informații și abilități, și care sunt și dispuse să le împărtășească, așa cum este situația în proiectul nostru NetWin.

Iar a treia dintre aceste schimbări majore este responsabilitatea. Aceasta este, cred eu, o schimbare imensă.  Responsabilitate față de tine însuți, dar mai ales și față de alții.

Responsabilitatea este, în esență, nivelul de integritate pe care îl mențineți nu numai pe tot parcursul procesului de evaluare, ci și în viață. Înseamnă că atunci când te uiți la tine, te judeci cu onestitate. Ești  responsabil să faci ceea ce ai spus că vei face. Dacă ai dat-o în bară, spune, “Am dat-o în bară,” dar dacă te-ai descurcat bine, atunci poți sărbători progresul. Lăsați responsabilitatea să vă îndrume și să vă îndemne la o acțiune și mai mare în urmărirea realizărilor.

Deci, în primul rând, este responsabilitatea noastră să ne tragem la răspundere. Răspundem în fața noastră. Ne ocupăm noi înșine. Responsabilitatea pune niște borne în proces. De multe ori, responsabilitatea asumată aduce după sine asumarea responsabilității și din partea celor din jur și îți va aduce sprijinul lor. Asta te va face mai puternic, te va face să înveți mai bine și mai repede.

Aceste trei căi, transparența, responsabilitatea și opțiunea, vor aduce o mare schimbare în Network Marketing.

Am amintit de asemenea despre celălalt principiu la care cred că trebuie să lucrăm și care este înțelegerea oamenilor, este recunoașterea că dacă mergem împreună cu esența naturii umane putem realiza mult mai multe. Datorită dezvoltării psihologiei, acum avem o mult mai bună înțelegere a cauzei pentru care oamenii se comportă în modul în care o fac, și cu asta o mare șansă pentru a utiliza mai bine această cunoaștere și informație. Noi lucrăm cu oameni care cunosc bine aceste aspecte.

Permiteți-mi să vă dau doar un exemplu simplu. Vrem să facem oamenii mai eficienți cu cheltuielile lor. Cum poți faci asta?  Cel mai bun mod de a face pe cineva să-și eficientizeze cheltuielile este să-i arătăm propria cheltuială, să-i arătăm cum cheltuiești tu datorită faptului că ești doar un pic mai informat și mai conștient de produsele și serviciile de care ai nevoie. Acest tip de economie comportamentală poate transforma comportamentul oamenilor într-o economie digitalizată.

Importantă este și credința că există mult mai multe lucruri esențiale în viață decât banii și multe pe care nu le putem măsura nicidecum în bani.

In loc de concluzie. Avem la îndemână dezvoltările uriașe în tehnologia informației, cu schimbările imense în economia comportamentală, cu tot ce știm despre cum putem crește bunăstarea în Network Marketing în epoca informației și a cunoașterii. Dacă combinăm ce știm despre puterea adevărată a oamenilor, cu folosirea Internetului și social media, cu utilizarea înțelegerii urmăririi esenței naturii umane, simultan cu înțelegerea motivelor comportării oamenilor, bunăstarea obținută prin Network Marketing devine un vis mai ușor de realizat azi decât a fost oricând.

Dacă ai vreo sugestie,  sau doar vrei să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

arnetbww@gmail.com

Viziunea, principala forta pentru succes

Viziunea, principala forță pentru succes in Network Marketing

Intr-un mediu global în continuă evoluție, este important să fim mereu conștienți  de cine suntem, ce facem  și încotro  vrem să mergem.  Adică să avem viziune .

Când lipsește viziunea, trecutul domină viitorul.

Pentru a încuraja viziunea, trebuie să ai disponibilitatea de a vedea viitorul ca diferit de trecut. Doar pentru că ieri s-a întâmplat ceva nu înseamnă că trebuie neapărat să se întâmple și azi.  Când începeți să vă eliberați de condiționările din trecut vă deschideți ușa posibilităților și oportunităților care există aici și acum.

Toate viziunile încep cu sămânța unei idei sădite în străfundurile  minții.  Pe măsură ce hrănim ideea, imaginând-ne cum dă rod, ne apropiem de realizarea ei.

Una dintre cele mai mari piedici în calea stării de viziune e întrebarea:  „Cum  am să realizez asta?” dar și întrebarea „Ce fac dacă reușesc?”. Adică teama du eșec și teama de succes.

Pentru a permite viziunii și succesului să se întâmple, trebuie să uităm  de îndoieli și să ne concentrăm mai întâi și mai întâi asupra viziunii.  Separând viziunea de modul practic în care se va realiza,  dăm frâu liber imaginației, creativității și energiilor creatoare.

Altă piedică apare din cauza neîncrederii în sine,  a sentimentelor de culpă  sau a lipsei de merit.  Acestea sunt  forme de auto sabotaj,   frecvente la cei care simt și cred că nu merită să-și trăiască viziunea.  Ei asociază viziunea cu egoismul, aroganța și egocentrismul, astfel că renunță la visuri înainte chiar de a și le imagina.

Ceea ce este clar, sper că pentru toată lumea, este că Succesul nu poate veni fără viziune.

Misiunea noastră în proiectul NetWin este de a descoperi noi căi de a îmbunătăți viața oamenilor.

Utilizăm inovația bazată pe tehnologia modernă de comunicare. Descoperim și dezvoltăm modalități de creștere și găsim noi căi de a le oferi unui număr cât mai mare de oameni. Urmărim, de asemenea, să recompensăm partenerii de proiect cât mai corect posibil, în funcție de performanță. Misiunea pe care ne-am asumat-o în echipa NetWin este să generăm un ecosistem care să asigure dezvoltarea armonioasă a tuturor beneficiarilor săi, prin promovarea excelenței și facilitarea accesului egal la resurse și beneficii.

Viziunea noastră este aceea de a fi un lider în schimbarea modului de practicare a Network Marketingului.

Viziunea noastră este să oferim tuturor partenerilor acces la metode, modele, educație și informație de calitate, care să facă posibilă atingerea potențialului maxim pentru fiecare în parte.

Valorile noastre reprezintă esența filozofiei noastre de business și reflectă modul în care ne abordăm partenerii și clienții noștri.

Avem modele, cunoștințe, abilități și competențe necesare pentru a ne îndeplini misiunea în mod eficient, la standarde etice ridicate, și tindem permanent spre excelență cu scopul de a ne îmbunătăți performanțele.

 • Colaborarea: Împreună, cooperăm și colaborăm în cadrul proiectului, pentru a ne îndeplini țelurile și obiectivele comune. Transparența este cea care ne asigura o colaborare de succes. Dorim să creăm comunități în care generozitatea și munca în echipă să fie regula și nu excepția.
 • Suntem responsabili: Suntem de încredere prin aceea că ne îndeplinim responsabilitățile impuse de activitatea noastră, cu promptitudine și fără compromisuri în ceea ce privește calitatea.
 • Ne pasă: Suntem în slujba intereselor partenerilor de proiect, deoarece ne pasă de oameni și credem în valori si principii.
 • Integritate: Acțiunile noastre sunt caracterizate prin deschidere, onestitate și consecvență. Noi ne onorăm angajamentele și ne respectăm promisiunile. Desfășuram activitățile proiectului în mod corect și onest.
 • Spirit de echipă: Încercam să avem relații deschise și pozitive între parteneri, cu scopul de a promova cooperarea și obținerea celor mai bune rezultate. Credem că rezultatele unei echipe sunt întotdeauna mai mari decât rezultatele individuale ale membrilor echipei. Încurajam și folosim comunicarea interactivă și dialogul constructiv.
 • Inițiativa: Fiecare resursă este importantă pentru noi, fie că este vorba de o resursa umana sau nu, scopul nostru fiind dezvoltarea personală continuă și îmbunătățirea activității de business.
 • Meraki: Meraki este un cuvânt grecesc folosit pentru a descrie realizarea unui lucru cu suflet, cu creativitate sau cu pasiune, atunci „când oferim și ceva din noi” în ceea ce facem. Grecii folosesc acest cuvânt pentru a descrie ce se întâmplă atunci când lași o bucată din tine (sufletul tău, creativitatea sau iubirea) în munca ta. Când iubești să faci ceva, orice, atât de mult încât îți pui ceva din tine.

Dacă ai vreo sugestie,  sau doar vrei să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

arnetbww@gmail.com

Obiective puternice, rezultate remarcabile

Obiective puternice, rezultate remarcabile.

Stabilirea de obiective este una din cheile succesului în Network Marketing, dar, de fapt, în orice lucru important pe care vrem să îl ducem la bun sfârșit.

In fiecare zi, viața îți trimite câte o fereastră de oportunitate. Destinul tău este definit de modul în care reacționezi și folosești aceste ferestre. Viața este prea scurtă ca să o joci pe mize mici.

Am spus de multe ori că principalul motiv pentru stabilirea unui obiectiv este ceea ce te face să faci pentru al realiza. Acest lucru oferă întotdeauna o valoare mult mai mare decât ceea ce veți obține. De aceea, scopurile sunt atât de puternice. Pentru a ne atinge obiectivele, trebuie să devenim mai buni; trebuie să ne schimbăm și să creștem.

Un obiectiv puternic are trei componente:

 • Trebuie să te inspire.
 • Trebuie să crezi în el.
 • Trebuie să te motiveze să acționezi.

Când scopurile tale te inspiră, când crezi și acționezi asupra lor, le vei îndeplini.

Cel mai important beneficiu al stabilirii obiectivelor nu este atingerea obiectivului; este ceea ce faci, calea pe care o parcurgi și persoana care  devii pentru a-ți atinge scopul, acestea sunt adevăratele beneficii.

Efectul setării obiectivelor este puternic, deoarece oferă focalizare. Ne modelează visurile. Ne dă capacitatea de a ne perfecționa exact acele acțiuni și abilități de care avem nevoie pentru a ieși din comoditate și pentru a realiza tot ceea ce ne dorim în viață. Obiectivele mari sunt cele mai puternice, deoarece acestea ne fac să ne extindem și să creștem în moduri pe care nu le-am mai avut înainte.

Viața este concepută în așa fel încât e bine să privim pe termen lung și să trăim pe termen scurt. Visăm pentru viitor și trăim în prezent. Din păcate, prezentul poate produce multe obstacole dificile. Stabilirea obiectivelor oferă viziune pe termen lung în viața noastră. Cu toții avem nevoie de obiective puternice pe termen lung, care să ne ajute să trecem de aceste obstacole pe termen scurt. Din fericire, cu cât obiectivele noastre sunt mai puternice, cu atât vom avea puterea să acționăm și să perseverăm disciplinat. Astfel avem și garanția că vom trece peste toate obstacolele.

Există mulți oameni care tind către succes. Ei vor să trăiască din ceea ce le place și să facă mulți bani din asta.  De asemenea, ei consideră că odată ce visul lor devine realitate, nimic nu le mai poate sta în calea fericirii. Însă, bogăția fără liniște nu e bogăție.

Multe modalități de câștig aduc bogăție, dar nu și pace lăuntrică.
Tocmai de aceea, puțini oameni ating succesul, pentru că în drumul spre îndeplinirea visului suprem, sunt și etape care îi macină la interior și le amenință confortul emoțional.

Uneori, este nevoie de un cutremur ca mai apoi lucrurile să se așeze așa cum ar fi trebuit să fie. Dacă în viața ta este dezordine și nu știi încotro să o apuci, dar îți dorești cu toată ființa să devii cea mai bună variantă a ta, vei simți cum lucrurile se clatină în jurul tău și cum fiecare zguduitură emoțională te va călăuzi pe drumul cel bun.

Dacă se clatină mintea, nu o lăsa să te dărâme. După ce trece cutremurul, îți va fi frică să te mai lumineze. Ei bine, nu toată lumea trece de astfel de situații cu bine. Mulți intră în panică și declanșează un semnal de alarmă, acela cu: „Mă opresc aici! Mie îmi ajunge!” și este normal.

Până la urmă niciun om nu vrea să aibă bani, faimă, case, mașini și orice altceva, dar să nu poată dormi liniștit noaptea, să nu poată avea timp pentru familia sa, să fie tot timpul pe drumuri cu munca și foarte puțin timp în vacanță, să fie acaparat de lume oriunde ar merge.

Așadar, cum poți avea parte de succes, dar și de pace lăuntrică?

Care sunt aspectele cheie de învățat și de reținut atunci când vă fixați și scrieți obiectivele voastre? Iată câteva idei puternice și practice care să vă ajute la stabilirea obiectivelor:

 1. Evaluați și reflectați,
 2. Definiți-vă visurile și obiectivele,
 3. Asigurați-vă obiectivele S.M.A.R.T.,
 4. Să implice responsabilitate.

Să le luăm pe rând.

 1. Evaluați și reflectați.

Singurul mod în care putem decide în mod rezonabil ce vrem în viitor și că vom ajunge acolo este de a ști unde suntem acum și care este nivelul nostru actual de satisfacție. Deci, în primul rând, luați-vă ceva timp de gândire și descrieți punctual situația dumneavoastră actuală; apoi puneți-vă următoarea întrebare pe fiecare punct: Este acest aspect ok?

Scopul evaluării este dublu. În primul rând, vă oferă un mod obiectiv de a privi realizările dumneavoastră în acest moment și dezvăluie viziunea pe care ați urmărit-o până acum în viață. În al doilea rând, vă arată unde vă aflați, astfel încât să puteți determina direcția și dinamica pentru viitor. Evaluarea vă oferă o bază de lucru de la viziunea trecută, la viziunea pentru viitor.

Rezervați-vă câteva ore chiar în această săptămână pentru a evalua și reflecta. Vedeți unde vă aflați și notați-vă totul, astfel încât, pe măsură ce trece timpul și continuați o vreme programul de evaluare și reflecție, să puteți vedea cât de mult teren câștigați – și că va fi foarte interesant!

 1. Definiți-vă visurile și obiectivele.

Unul dintre lucrurile uimitoare care ne-au fost date ca oameni este dorința de nestins de a avea visuri de o viață mai bună și capacitatea de a stabili obiective pentru a trăi aceste visuri. Ne putem uita adânc în inimile noastre și visa la o situație mai bună pentru noi și familiile noastre. Putem visa la o viață financiară, emoțională, spirituală, comunitară sau fizică mai bună. Ni s-a dat, de asemenea, abilitatea nu numai de a visa, ci și de a ne urmări visurile – și nu doar de a le urmări, ci și capacitatea cognitivă de a stabili un plan și strategii pentru a realiza aceste visuri. Puternice abilități!

Care sunt visurile și obiectivele tale? Acest lucru nu este ceea ce aveți deja sau ceea ce ați făcut, este ceea ce vreți să realizați de acum încolo. Te-ai așezat vreodată cu adevărat și te-ai gândit la valorile vieții tale și ai decis conștient ceea ce vrei cu adevărat? Ți-ai făcut vreodată timp să reflectezi cu adevărat, să-ți asculți inima în liniște, să vezi ce visuri trăiesc în tine? Visurile tale sunt acolo. Toată lumea le are. Ele pot fi chiar la suprafață, sau pot fi îngropate adânc, de ani de zile, dar sunt acolo.

Ia-ți timp să taci. E ceva ce nu facem destul în lumea asta ocupată a noastră. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim și ascultăm constant zgomotul din jurul nostru. Inima umană a fost menită pentru momente de liniște – să privească adânc în interior. Atunci când facem acest lucru, inimile noastre sunt libere să zboare și să zboare pe aripile propriilor noastre visuri. Programează-ți un “timp de visat” liniștit chiar săptămâna asta. Fără alți oameni. Fără telefon mobil. Fără computer. Doar tu, un scaun, un pix și gândurile tale.

Scrieți-vă toate visurile așa cum le-ați trăit. Nu vă gândiți la niciunul dintre visuri ca fiind prea bizar sau nesăbuit – amintiți-vă – doar visați! Lăsați gândurile să zboare și urmăriți-le cu atenție.

Gândește-te la ce te încântă cu adevărat. Când ești tăcut, gândește-te la acele lucruri care îți mișcă sângele. Ce ți-ar plăcea să faci, fie pentru distracție, fie pentru a-ți câștiga existența? Ce ți-ar plăcea să realizezi? Ce ai încerca dacă ți s-ar garanta că vei reuși? Ce gânduri mari mută inima ta într-o stare de emoție și bucurie? Când veți răspunde la aceste întrebări vă veți simți minunat și veți fi în “zona de visare.” Doar atunci când ajungem în acest punct experimentăm ceea ce sunt visurile noastre.

Scrieți-vă toate visurile așa cum le-ați trăit.

Acum, prioritizează acele visuri. Care sunt cele mai importante? Care sunt cele mai fezabile? Ce ți-ar plăcea cel mai mult să faci? Pune-le în ordinea în care vei încerca de fapt să le atingi. Amintiți-vă, ne îndreptăm întotdeauna spre acțiune – nu doar spre vis.

 1. Asigurați-vă obiectivele S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. este un acronim al caracteristicilor considerate esențiale pentru corecta formulare a unui obiectiv. Aceste caracteristici sunt următoarele: S – specific; M – măsurabil; A – (de) atins/abordabil; R – relevant; T – încadrat în timp.

Specifice – Un obiectiv specific este foarte clar exprimat, nu lasă loc de îndoieli. Un obiectiv specific diferă, în primul rând, de unul general. El vizează rezultate concrete, iar nu rezultate în general. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu Specific, utilizați întrebări precum: – Cine? – Ce? – Când? – Cum? – Care este grupul țintă? Nu este însă obligatoriu ca un obiectiv să răspundă, în mod obligatoriu, la toate întrebările de mai sus în același timp. Obiectivele ambigue produc rezultate ambigue. Obiectivele incomplete produc rezultate incomplete.

Măsurabile – înseamnă că un obiectiv poate fi cuantificat, fie cantitativ, fie calitativ.

Stabiliți întotdeauna obiective măsurabile. Aș spune “în mod specific măsurabile” pentru a lua în considerare și principiul nostru de a fi specifice.

Un obiectiv măsurabil este cel care permite stabilirea cu exactitate a faptului că a fost atins ori nu sau în ce măsura a fost atins. De asemenea, un obiectiv măsurabil permite monitorizarea progresului atingerii lui. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu Măsurabil, utilizați întrebări precum: – Cât de mult(ă)? – Cât de mulți(e)?

Realizabile – înseamnă că un obiectiv poate fi într-adevăr atins.

Unul dintre lucrurile dăunătoare pe care mulți oameni le fac – cu intenții bune – este stabilirea unor obiective atât de înalte încât sunt de neatins.

Cuvântul rădăcină al realizabil este “real”. Un scop trebuie să fie ceva ce putem face în mod rezonabil “real” sau o “realitate” în viața noastră. Există unele obiective care pur și simplu nu sunt realiste. Trebuie să puteți spune, chiar dacă este un obiectiv extrem de întins, că da, într-adevăr, este în întregime realist – că ați putea să-l faceți. S-ar putea chiar să ai de spus cât v-a va dura pentru a face acest lucru, dar dacă acestea se întâmplă, atunci se poate face. Nu vreau să spun că nu ar trebui să fie un obiectiv mare, chiar ar fi bine să fie, dar trebuie să fie realist.

Relevant – înseamnă că obiectivul merită făcut, dar și că realizarea obiectivului contribuie la impactul vizat de întreaga viziune.
Realizarea unui obiectiv trebuie să contribuie în mod nemijlocit la atingerea unui obiectiv mai mare, mai general. În acest sens, el trebuie să vizeze un anumit impact. Relevanța unui obiectiv se evaluează în raport cu obiectivul general al acelui proiect. Înseamnă că realizarea obiectivului te motivează pe tine cât și pe partenerii tăi și vă dă forță să mergeți mai departe.

Încadrat în Timp – înseamnă că obiectivul conține și data până la care este prevăzut a se realiza.
Legat de un obiectiv încadrat în Timp, știm în cât timp ar trebui ca acesta să se realizeze. Pentru a verifica dacă un obiectiv este sau nu încadrat în Timp, utilizați întrebări precum: – Când? – Până când? – În ce perioadă?  Fiecare obiectiv ar trebui să aibă un interval de timp atașat la acesta. Unul dintre aspectele puternice ale unui scop mare este că are un timp în care sunteți angajat pentru a realiza aceasta. Pe măsură ce trece timpul, lucrezi și pentru că nu vrei să rămâi în urmă și lucrezi cu sârguință pentru că vrei să îndeplinești termenul limită. S-ar putea chiar să trebuiască să descompuneți un obiectiv mare în diferite părți și intervale de timp corespunzătoare. Stabiliți obiective mai mici și stabiliți-le și timpul lor de realizare. Un obiectiv S.M.A.R.T. are întotdeauna o cronologie.

 1. Implică responsabilitate. Față de tine însuți, dar și față de alții. Responsabilitate este atât internă, dar și externă.

Responsabilitate internă

Responsabilitatea internă este, în esență, nivelul de integritate pe care îl mențineți nu numai pe tot parcursul procesului de evaluare, ci și în viață. Înseamnă că atunci când te uiți la tine, te judeci cu onestitate. Ești  responsabil să faci ceea ce ai spus că vei face. Dacă ai dat-o în bară, spune, “Am dat-o în bară,” dar dacă te-ai descurcat bine, atunci poți sărbători progresul. Lăsați responsabilitatea internă să vă îndrume și să vă îndemne la o acțiune și mai mare în urmărirea realizărilor dumneavoastră.

Deci, în primul rând, este responsabilitatea noastră să ne tragem la răspundere. Răspundem în fața noastră. Ne ocupăm noi înșine. Suntem serioși cu angajamentele luate? Iată câteva idei:

 1. Notați-vă obiectivele astfel încât acestea să iasă din subiectiv și să devină “obiective”. Nu te poți întoarce și să spui, “Nu ăsta a fost scopul meu.”
 2. Fii nemilos de sincer cu tine însuți atunci când evaluezi dacă ai atins sau nu obiectivul. Desigur, dacă ai fost specific în stabilirea obiectivelor SMART, nu vei avea mult spațiu de manevră.
 3. Dacă v-ați îndepărtat de obiectivul dumneavoastră, sau dacă sunteți pe cale să vă îndepărtați de drumul ales, reflectați la asta și mențineți-vă responsabil pentru a face tot ceea ce este nevoie pentru a reveni, astfel încât să puteți atinge obiectivul!
 4.   Stabiliți un interval de timp în care vă veți evalua periodic progresul.

Responsabilitatea externă

Mărturisiți-vă obiectivele unor persoane de încredere și partenerilor de proiect. Când cineva știe care sunt obiectivele dumneavoastră,  asta implică responsabilitatea realizării lor. Responsabilitatea pune niște borne în proces. Un obiectiv nu este la fel de puternic dacă nu aveți una sau mai multe persoane care să se bucure pentru realizarea lui. De multe ori, responsabilitatea asumată aduce după sine asumarea responsabilității și din partea celor din jur și îți v-a aduce sprijinul lor.

Când ne angajăm să dăm cont altcuiva pentru acțiunile și obiectivele noastre, ducem obiectivul la nivelul următor.

Partea externă a responsabilității nu va funcționa fără aspectul intern. Dacă nu ești sincer cu tine însuți, atunci, probabil, nu vei fi sincer nici cu alții.

Având o sursă externă de responsabilitate este o forță puternică dacă este făcută bine. Iată câteva lucruri de reținut pentru configurarea unui partener de responsabilitate:

 1. Alege pe cineva căruia îi pasă de tine, dar poate fi dur și sincer cu tine.   Expresia “dragoste dură” s-ar potrivi în mod corespunzător aici. În esență, ei ne iubesc suficient pentru a fi sinceri cu noi despre progresul nostru.
 2. Spune-le în mod specific care sunt obiectivele tale.
 3. Angajează-te să fii sincer cu ei.
 4. Dați-le permisiunea de a rosti cuvinte de încurajare, precum și cuvinte critice sau de provocare atunci când situația o cere.
 5. Conveniți asupra unui interval de timp rezonabil în care le veți permite să vă evalueze progresul și să vă spună opinia lor.
 6.  Analizați cuvintele lor, atunci când vă critică sau vă cheamă la acțiune.

Responsabilitatea externă poate fi un lucru extraordinar. Practic aduceți și pe alții, cu forța, cu abilitățile, cu informațiile lor în echipa voastră. Asta te va face mai puternic, te va face să înveți mai bine și mai repede și care îți va face viața mult mai bogată datorită implicării lor.

Când vei privi înapoi vei fi extraordinar de bucuros că ai făcut-o.

Am auzit cu toții citatul atribuit lui Socrate că “o viață neexaminată nu merită trăită.” A evalua și a reflecta ne aduce față în față cu cine suntem și ce am devenit. Mai important, ne dă timp să visăm și să creăm o viziune pentru ceea ce vrem să devenim. Numai atunci când ne luăm timp din programul nostru ocupat, putem intra în starea de spirit și liniște a inimii, de care avem nevoie pentru a găsi acel loc interior în care vom vedea ceea ce suntem și ceea ce putem deveni.

Cei care nu-și iau timp pentru a evalua și reflecta vor alerga încoace și încolo prin această viață, vor trăi împinși de către mediu, de către media, de circumstanțe, presiuni sociale și, din păcate, de slăbiciunile personale.

În schimb, cei care își iau timp pentru a reflecta și evalua vor descoperi că au o fundație fermă, știu unde se duc, știu cum și de ce să ajungă acolo și, în cele din urmă, ei chiar vor ajunge acolo, indiferent de obstacolele ce vor apărea în drumul lor!

Sensul libertatii in Network Marketing      

Sensul libertății în Network Marketing

Sensul adevărat al libertăţii nu poate fi acela care duce la autodegradarea spirituală a fiinţei sale. Un om într-o condiţie deteriorată, în care s-a împins de unul singur, nu-şi mai poate însuşi chemarea deplină a libertăţii. Un asemenea om nu poate decât să-şi anuleze treptat propria libertate, secătuindu-şi astfel posibilităţile creatoare. Căci a fi cu adevărat liber înseamnă a crea, a făptui, a gândi, în conformitate cu visurile, cu aspirațiile tale. Înseamnă a dărui continuu, cu generozitate, deci fără a te consuma, chiar din contra. Înseamnă a arde, sporind totodată sufleteşte. Acesta este sensul autentic al libertăţii omeneşti. Iar fapta de creaţie a omului poate fi înţeleasă pe de-o parte în sens material pentru obținerea bunăstării și stabilitații sau a altor elemente, funcţiuni, scopuri materiale. Pe de altă parte, fapta poate fi privită și în sensul ei spiritual, ca o funcţiune a ordinii superioare, a destinului nostru de oameni. În acest fel, a făptui înseamnă a fi activ atât către exterior cât și în interior, pe calea virtuților, credinţei  şi dragostei. Iar asta înseamnă creaţie. Asta este sensul libertății pe care dorim să o atigem în proiectul NetWin.

Oare câți dintre oamenii de astăzi sunt în stare să urmeze asemenea îndemnuri?  Pentru câți dintre noi înseamnă ele cu adevărat ceva? Câți dintre noi luăm aminte la ele, înainte de a ieşi din nou în tumultul de afară,  agitându-ne şi alergând zi de zi după “realizări” minore și efemere? Când am început să mă implic în Network Marketing eram destul de sceptic privitor la acest aspect. Odată însă cu experiența directă de lucru cu oamenii, am constatat cu plăcere că astfel de persoane nu sunt rare și că merită cu prisosință efortul de a le căuta și de a le găsi.

Atunci când puterile și lucrările fiinţei umane îşi ignoră centrul spiritual din care ţâşnesc, nu e de mirare că vremurile pe care le trăim sunt marcate în acelaşi timp de un hedonism, utilitarism şi de un raţionalism împinse până la extrem. Mai mult, această opacitate duce adesea la conflicte profunde între partea raţională şi cea afectivă a omului.

Dar, ca începutul oricărui urcuș într-o activitate nouă, cel care își dorește cu adevărat succesul în acest sistem, trebuie să plece de la cunoaşterea de sine și de la descoperirea talentelor și abilităților personale, dar  și de la cunoașterea treptată, dar profundă, a modelului de Network Marketing Digitalizat. Înțelegere atât teoretică cât și practică. Dacă cineva procedează altfel, încercând să “ardă” etapele fireşti, riscă ca toată apoteoza să fie o magnifică formulă, dar redusă la un simplă însușire a unor şabloane, lipsindu-i orice înţelegere rațională, dar și practică cât și spirituală a domeniului, ca să nu mai vorbim de distanţa ce îl  separă de succesul propriu-zis.

Cum poate avea loc adevărata cunoaştere?  Cunoaşterea cea mai sigură se dobândeşte prin experienţa directă și atentă, și în primul rând printr-o purificare de preconcepții, prin înlăturarea frănelor și limitărilor, iar nu prin speculaţii ale unei raţiuni care s-a înstrăinat de propriul temei. În loc să vagabondeze în căutarea unor răspunsuri iluzorii oferite de silogismele altora care nu au nicio experiență adevarată, facultatea raţională a omului trebuie să se reîntoarcă  la matcă, înspre centrul existenţial a cărui lucrare este atât în inimă cât și în minte.

O treaptă importantă a urcuşului spre succes și bunăstare este cea în care lucrările minţii sunt filtrate prin simţirea inimii. Mintea îşi regăseşte astfel adevăratul temei, pătrunzând în tainele domeniului într-un mod ce depăşeşte cunoaşterea pur raţională sau doar practică. Prin această întoarcere către sine însăşi, mintea omenească poate fi pregătită să accepte generozitatea ca mod de viață. Acest pas fiind fundamental într-un proiect bazat pe generozitate, în care, pentru a avea succes trebuie să ajuți pe alții să aibă succes.

Cuvintele de mai sus nu intenţionează a fi un “ghid practic de succes în Network Marketig”.  Aşa ceva nici nu este posibil. Textul acesta are doar menirea de a pune în lumină adevărata învătătură despre rostul Network Marketingului, așa cum îl practicăm în proiectul NetWin şi  care face apel la natura autentică a omului, pe care majoritatea semenilor noștri din ziua de azi o uită sau o ignoră. Concret, această coborâre a minții în inimă și înțelegerea generozității ca forță primordială, se realizează sub îndrumarea unui mentor care a trecut deja prin aceste experiențe practicând şi nu doar citind despre experienţele altora.

Acest principiu al unirii minţii cu inima are o însemnătate mult mai largă decât bănuiesc unii. Astfel, putem cu toţii să practicăm virtuţile. Atunci când acționăm sau atunci când creăm din punct de vedere intelectual, practic sau spiritual, să o facem mereu din inimă, iar nu doar din raţiune pură, sau calcul contabil sau inerţie.

L-am pus pe NET in NETwork Marketing și am creat e-NETwork Marketing, un proiect pe internet, accesibil pentru fiecare! Pentru o prezentare completă contactați-mă pe email  arnetbizww@gmail.com