Optiunea pentru NETWORK MARKETING

Opțiunea pentru NETWORK MARKETING

Această postare este o continuare a precedentei postări, Cultura încrederii în Network Marketing. Voi continua să prezint, pe scurt, viziunea și filosofia noastră din cadrul proiectului NetWin, asupra sistemului de afaceri NETWORK MARKETING.  Este viziunea noastră originală  pe care am construit întreg proiectul. Asta ne face diferiți.

Pe tot parcursul acestei postări, prin NETWORK MARKETING  vom înțelege  NETWORK MARKETINGUL digitalizat așa cum îl practicăm în NetWin.

Putem remarca o convertire a  spiritului uman de la scientia contemplativa la scientia activa care l-a transformat pe om din spectator al naturii în posesor şi stăpân al ei, și să identificăm o trăsătură  caracteristică a vremurilor moderne care constă în secularizarea științei, conştiinţei dar și a cunoașterii.

Influenţa umană nu este o relaţie simplă, ca cea de la cauză la efect, ci dimpotrivă, o relaţie foarte complexă în care “efectul” este “cauză” a “cauzei”. Noi nu suntem influenţaţi doar de tot ceea ce trăim, citim sau învăţăm. Într-un anumit sens noi înșine determinăm influenţele pe care le resimţim şi cărora ne supunem.

Cred că este de  datoria noastră ca oameni ca, atunci când judecata ne duce la anumite concluzii de interes general, să ieșim din turnul nostru de fildeş al intereselor strict personale şi să acționăm ca cetăţeni.

A face studiul NETWORK MARKETING înseamnă a urma o traiectorie epistemică reală, a vedea formându-se rețelele, distribuindu-se, desfăcându-se, recompunându-se dintr-un anumit număr de elemente. Înseamnă a examina alunecările, recurențele, redundanțele,  dar și faptele de structură determinate de starea corpusurilor accesibile.

Bunăstarea şi cultura  ar trebui să caracterizeze fiecare persoană, fiecare familie, fiecare colectivitate. Ambele sunt determinate de atitudine. V-ați surprins vreodată gândind singur cu voce tare și nefiind de acord cu gândurile voastre?!

Civilizația umană parcurge în prezent una dintre etapele ei agitate, în care asistăm la schimbări structurale adânci, iar dinamica extrem de rapidă a acestor metamorfoze ne confruntă zilnic cu noi realități, cu noi configurații. Intr-un sistem dinamic, cum este și NetWin, are loc o rediscutare a tuturor conceptelor și evenimentelor, integrându-le în sistem în calitate de momente parțiale și aflate în continuă devenire ale acestuia.

Se înțelege de la sine că transformarea culturală și tehnologică a NETWORK MARKETING nu este o mutație bruscă. Revoluțiile au nevoie de timp pentru a se realiza; și ele au o istorie.  Trebuie totuși să recunoaștem că traseul parcurs de NETWORK MARKETING care duce de la lumea închisă, la lumea deschisă a epocii informației și a cunoașterii, a fost parcurs cu o viteză surprinzătoare.

NETWORK MARKETING se  constituie ca un fenomen distinct pe motiv că nu este atât de universal acceptat  încât să se afle la adăpost de provocări şi de nevoia de a-şi dovedi identitatea. E greu să aperi întotdeauna bunătatea şi dreptatea din perspectiva lumii pline de suferință în care trăim – dar asta e singura perspectivă de care dispunem.

Se impun câteva observații generale privind trecerea NETWORK MARKETING-ului  de la modalitățile specifice secolului XX  la cele ale începutului perioadei moderne bazate pe informație, tehnologie și cunoaștere. În ce sens a fost păstrată continuitatea? Ce anume este revoluționar? Oare categoriile de continuitate şi schimbare mai au valoare euristică?

NOUL în NETWORK MARKETING, în viziunea noastră,  constă adesea nu în inventarea unor noi categorii, ori a unor noi forme de gândire, ci mai degrabă într-un mod surprinzător de utilizare a celor existente.

Din diversitatea de căi în care se poate spune că NOUL NETWORK MARKETING  a fost pregătit de teoriile mai vechi, două modalități sunt cu precădere adecvate: anticiparea dialectică a unei noi teorii de una mai veche, eventual chiar contrară; şi transplantarea categoriilor existente într-un domeniu nou – folosirea lor dintr-o perspectivă nouă într-un nou context.

Îndrăzneala de a gândi lucruri de neconceput este bine cunoscută in NETWORK MARKETING. Toate extinderile acestuia au fost considerate cândva imposibilități de gândire și, în momentul conceperii lor, “amfibii între ființă şi nefiinţă”, tolerate doar în virtutea performanței lor.

Istoria NETWORK MARKETING  poate fi interpretată ca un neîntrerupt comentariu la teorema bunăstării . De nenumărate ori, imposibilitatea rezolvării unor probleme în cadrul unui anumit domeniu a dus la construirea de noi domenii, filosofii și culturi, căci nu se pot trasa limite apriorice ingeniozității oamenilor în a plăsmui noi reguli, viziuni, metode.

Corpusul de principii moştenit nu este infirmat sau dovedit a fi numai aproximativ valabil, ci mai degrabă îmbogățit prin legitimarea unor entităţi sau operaţii considerate anterior, în mod intuitiv, a fi non proceduri.

Teoriile din NETWORK MARKETING  nu sunt preocupate doar de consecvenţă şi bogăţie, ci şi de adevăr şi semnificaţie. Acolo unde asemenea teorii introduc o absurditate în termenii unei încercări explicative anterioare, aceasta din urmă este anulată, sau cel puţin dovedită a fi incorectă.

Idealurile diferă în multe privințe de ideile din NETWORK MARKETING. Ele indică imaginea pe care și-o face o comunitate despre cum ar trebui să arate NETWORK MARKETING; ele exprimă criteriile ultime de raționalitate ale vremii lor.  Ideile alcătuiesc NETWORK MARKETING; idealurile îi trasează obiectivele.

Opțiunea pentru NETWORK MARKETING depinde în fapt nu doar de meritele lui intrinseci, ci și de factori externi: ideologie, credință, condiții sociale, forțe economice, cultură, paradigma personală sau socială.

Asta face atat de valoros proiectul nostru NetWin de network marketing.

Nu vă sfiiți să împărtăşiţi experienţele voastre cu ceilalţi, avem mereu de învăţat câte ceva din povestirile celorlalţi.

In proiectul nostru NetWin, ținem cont de toate acestea, avem recompense foarte bine gândite pentru a recompensa corect, în funcție de performanță, dar punem valorile, principiile și oamenii pe primul loc.

Dacă aveți vreo sugestie,  sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile nu uitați să vă abonați…

Mergeți și pe  https://www.oportunitati-afaceri.ro/

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *